سه طریق باعث خنک شدن لاستیک می‌شود

1-ایجاد هموژن گرمایی در اثر گردش مواد و انتقال گرما 2-اشباع تعادل در اثر ایستایی و هدایت و انتقال گرما با توجه به ضرایب بالای انتقال حرارت، یعنی سطح رطوبت تایر در حدی است که تبخیر متوقف میشود و چون ادامه مطلب

چرا بهتر است از لاستیک تیوپ‌لس استفاده کنیم؟

به یک مثال عملی توجه کنید: اگر بخواهیم مثلا 100 هزار پژو وارد کنیم و هر کدام دارای 5 حلقه لاستیک تیوپ‌دار باشند، چنانچه قیمت هر حلقه تیوپ لاستیک را 2000 تومان فرض کنیم ، بنابراین جمعا یک میلیارد تومان ادامه مطلب

مواد ضد پنچری در دنیا به دو صورت وجود دارند

1- اسپری چون تحت فشار پر میشوند و حاوی هیدروکربورها هستند، در اثر کوچکترین جرقه‌ای در داخل تایر، دچار اشتعال میشوند و بخصوص در محلی مثل داشبرد حالت انفجاری پیدا میکنند چون تحت فشار پر شده و در اثر گرما ادامه مطلب

فرق عمده لاستیک تیوپ‌دار و تیوپ‌لس

چون کمپاند داخل لاستیک تیوپ‌دار سیل شده است و دور اسفنجها و طوقه‌ها کمی پرتر است و بافتهای خاص خود را دارند، بنابراین وقتی داخل رینگ قرار میگیرد، سیل آب‌بندی میشود و همچنین چون گوشت دارند و خشک نیستند، لذا ادامه مطلب

حوادث ناشی از ترکیدن لاستیک

چنانچه تایر ناگهان دچار پنچری شود، این مواد همیشه بعوان پشتوانه تایر از خروج ناگهانی باد جلوگیری میکنند و این یکی از مزایای آن است، یعنی اگر میزان پنچری به حدی باشد که این مواد نتوانند مانع خروج باد شوند ادامه مطلب