این محصول با نام جدید تی‌تی‌لس (مخفف تیوپِ تیوپ لس) جذابیت خاصی دارد زیرا از دوچرخه کودکان، فرغون کارگری گرفته تا اتومبیل خانمها و لودر و کامیون، همه و همه از آن استقبال بی‌نظیری میکنند‌.

از این تکنولوژی در صنایع کشاورزی نیز استفاده شده است، تراکتور و کمباینی که با لاستیک تیوپ‌دار مجهز شده‌اند، میتوانند تا رسیدن به محل تعویض حفظ شوند و در صورت تیوپ‌لس بودن در شیفت کاری خود مفید بوده و ماشین زمان کار خود را از دست نمیدهد.

همچنین این کالا برای نیروهای انتظامی )درپاسگاه‌ها) میتواند مفید باشد و تجارت خوبی است.

با این مواد لاستیک‌های تیوپ‌دار تبدیل به تیوپ‌لس میشوند و بعلاوه لاستیک‌های تیوپ‌لس نیز قابلیت خاصی دارند.