طبق برآورد سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت: اگر باد لاستیک تنظیم باشد حدود 6 میلیون لیتر در سال در مصرف سوخت صرفن جویی میشود. برای همین منظور در تمام جایگاه‌های گاز، پمپ‌های باد مجانی تعبیه شده که حتی بخاطر منافذ ریز و نشتی خفیف درصدی از لاستیک‌های تیوپ‌لس کمی باد کم میکنند و هر چند وقت یکبار نیاز به تجدید باد دارند، توجه داشتن به میزان باد استاندارد در تایر میتواند به عمر لاستیک اضافه نموده و در میزان سوخت صرفه جویی گردد، کمتر راننده‌ای است که به چرخ‌های لاستیک و باد آن در طول مصرف توجه نماید ولی بلعکس بطوری که متداول است رانندگان به آب و روغن ماشین در زمان‌های کوتاه توجه دارند. هر ساله طبق آمار پلیس ایران برای تعدادی از راکبین خودروها، موتورها و سرنشینان، خسارات جانی و مالی زیادی بدلیل پنچری در حین رانندگی و یا تعویض پنچری صورت میگیرد.