این بالانس، بالانس فرسایشی است، یعنی هنگامی که تایر روی جاده کار میکند، در مقاطعی سایش ناهماهنگ ایجاد میشود، مثلا در دامنه‌های مختلفی مثل 3 میلیمتر و 5 میلیمتر و …

این ماده بر اساس قوانین هیدرودینامیکی و با توجه به ویسکوزیته مواد، و نیز در اثر نیروی گریز از مرکز، فرآیند بالانس را در این نوع فرسایش بوجود می‌آورد، چون قوانین هیدرودینامیکی فقط در موارد چرخش محوری حاکم است. بنابراین چنانچه جلوبندی و رینگ‌ها ایراد داشته باشند، یا مثلا محور لنگ بزند، دیگر این قوانین حاکم نیستند، مثلا در گذشته که میل‌لنگ‌های اتومبیل چند تکه بودند، در انتهای میل‌لنگ، صفحات روغنی‌دار قرار می‌دادند که وقتی میل‌لنگ دور می‌افتاد این صفحه روغن مانع از لنگی میشد و بر اساس قوانین هیدرودینامیکی ایجاد بالانس میکرد.

زمانی صفحه بالانس سربی ساچمه‌ای به بازار آمد که حول محوری به رینگ بسته میشد و هنگام حرکت دروانی، این ساچمه‌ها بصورت هیدرودینامیکی بالانس را ایجاد میکردند. هم اکنون نیز این مایع با گردش بصورت هیدرودینامیکی در دیواره لاستیک قرار میگیرد و به دلیل گردش آن بصورت هیدرودینامیکی، ضخامت کم و زیاد میشود.

اگر ماده غلظت‌دار وارد لاستیک کنیم طبق قوانین هیدرودینامیکی در بخش فرسایشی بالانسی ایجاد میکند، بدیهی است که اگر مثلا به لاستیک 50 گرم سرب اضافه کنیم، لاستیک سنگین و فرمان دچار لغزش میشود و هر چقدر این مقدار بیشتر شود، حرکت خودرو کندتر شده و به تدریج سبب ایستادن اتومبیل می‌شود. اگر قوانین هیدرودینامیکی حاکم نباشد، با وارد نمودن 250 میلیگرم از این مواد که معادل 250 گرم سرب است قاعدتا باید اتومبیل بایستد، ولی عملا می‌بینیم که طبق قوانین هیدرودینامیکی، این مواد پس از حدود 5 ثانیه در دیواره تیوپ قرار میگیرند و سبب بالانس میشوند، چون ممکن است لاستیک تاب داشته باشد و یا روی رینگ‌ها چکش خورده باشد، پس بهتر است ابتدا بالانس اولیه انجام شود و بعد تزریق مواد صورت گیرد، چون اگر مواد داخل لاستیک باشند دیگر نمی‌توان بالانس را انجام داد.

باید تراکم لاستیک هموژن و یکنواخت باشد و اگر رینگ یا لاستیک مشکل داشته باشند (بخصوص در مورد لاستیک‌های ایرانی) بنابراین تراکم مولکولی لاستیک در یک قسمت با قسمت دیگر فرق میکند و این اختلاف شاید در تولید خللی ایجاد نکند ولی در بالانس تولید اشکال میکند که مثلا می‌بینیم پراید با لاستیک ایرانی اصطلاحا می‌کوبد، زیرا جلوبندی آن خیلی حساس است.