لاستیک‌های تیوپ‌لس حدود 3-5 درصد نشتی دارند و این مواد منافذ را در مرحله اول بطور کامل سیل می‌کنند و مانع از اصطحکاک و گرم شدن می‌شوند و از افت کامل باد جلوگیری میکنند.

اگر لاستیک‌ گرم شود و ترمز بزنیم، چون ضریب حرارتی لاستیک کم است، گرما به همه جا منتقل نمی‌شود. مهندسین سطح خارجی با شکل دادن عاج‌های لاستیک به منظور خنک کردن لاستیک تحت کنوکسیون هوا ایجاد طراحی کرده‌اند.

چون هوای داخل تایر با رینگ ارتباط مستقیم دارد پس رینگ بخاطر انتقال حرارتی فلزی که دارد خنک کنندگی را در تیوپ‌لس به نحو مطلوب‌تری انجام می‌دهد و هنگامی که ترمز شدیدی ایجاد میشود، به رینگ فشار بسیاری وارد میکند و گرمای زیادی از اصطحکاک لنت‌ها ایجاد می‌شود چون تیوپ‌ها بر روی دیواره رینگ قرار دارند، بخصوص تیوپ‌های وصله شده و آسیب پذیری تیوپ حتمی است، در حالی که در تایر تیوپ‌لس چنین نیست و این بار یکی دیگر از مزایای تیوپ‌لس نسبت به تیوپ‌دار است.

اگر تایر گرم شود، دمای آن در جاهای مختلف فرق می‌کند و هنگام ترمز تنها بخشی از تایر که روی زمین کشیده شده گرم میشود و با توجه به اینکه جذب حرارتی لاستیک پایین است پس گرما به سرعت به جاهای دیگر منتقل نمی‌شود و با حرکت مجدد چنانچه سایش در 360 درجه در ناحیه خنک‌تر یک میلیمتر باشد، در مناطقی که گرم‌تر هستند مثلا ممکن است 1.5  میلیمتر باشد، پس می‌بینیم که سایش افزایش یافته است و این عدم سایش یکنواخت موجب عدم بالانس شده و در این حالت، مواد عدم بالانس سایشی را جبران می‌کنند‌

ترکیبات مواد از ضریب انتقال حرارتی بالایی برخوردارند که به سه طریق باعث خنک شدن لاستیک می‌شود:

1-ایجاد هموژن گرمایی در اثر گردش مواد و انتقال گرما

2-اشباع تعادل در اثر ایستایی و هدایت و انتقال گرما با توجه به ضرایب بالای انتقال حرارت، یعنی سطح رطوبت تایر در حدی است که تبخیر متوقف میشود و چون در داخل تایر تبخیر هم متوقف میشود، پس ارتباط بین تایر و رینگ از طریق هوا و رطوبت برقرار شده که سبب خنک کردن تایر از طریق جابجایی گرما بین تایر و رینگ میشود و چون هوا هم خنک و هم خشک است و حکم عایق را دارد، بنابراین بخاطر رطوبت سبب میشود که این خنک کنندگی تشدید شود.

3-حفظ و نگهداری باد.

این سه فاکتور سبب خنک شدن، دوام و عمر بیشتر لاستیک می‌شوند.